مهر دانش

مهر دانش
فروشگاه فایل ورد

محل درج آگهی و تبلیغات
نوشته شده در تاريخ يکشنبه 5 دی 1395 توسط ali
تحقیق متالورژی فیزیكی

تحقیق متالورژی فیزیكی

دانلود تحقیق متالورژی فیزیكی

تحقیق متالورژی فیزیكی
دسته بندی مواد و متالوژی
فرمت فایل doc
حجم فایل 428 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 18

تحقیق متالورژی فیزیكی

بخشهایی از متن:

خلاصه مطلب : تركیب سطح فولاد آلیاژی پایین بعد از قرار گیری یون نیتروژن با روش طیف نمایی فوتوالكترون پرتوایكس (XPS) مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.

تأثیر آن پیوند بر روی سختی مكانیكی از طریق میزان سختی دندانه ای كه بیش از مقیاس میكرو بود مورد ارزیابی قرار گرفت. ویژگی شیمیایی سطح نمایانگر شكل گیری لایه نازك غنی از نیتروژن و كربن و سیلیسیم بود. بر طبق مشاهدات ، آهن نقش كمی در تركیب شیمایی و ساختار سطح اصلاح شده ایفا نمود. در مقایسه با سختی نمونه اولیه كه معادل GPa 10 بود.

سختی مكانیكی سطح دارای پیوند یون نیتروژن GPa35 تا GPa50 بود.

تصور می شود كه سختی بیش از اندازه بالای مشاهده شده بر روی سطح و در سطح زیرین (لایه فرعی) نتیجه اصلاح و تغییر شیمیایی جهت شكل گیری لایه اصلاح شده از نیترید كربن محتوی عنصر تقویتی سیلیسیم بود. شواهد حاصل از شیوه طیف نمایی فوتوالكترونی پرتوایكس (XPS) و فرورفتگی نانو نشان می دهند كه اتصالات و پیوندهای C-N در سطحی نزدیك به احتمال فراوان از انواع SP3 می باشد كه در یك تركیبی مشابه در ساختار متبلور Bc3N4 قابل انتظار می باشد.

...

1- مقدمه

نیتروژن دهی و كربن دهی به خوبی در فرآیندهای صنعتی به منظور ایجاد سختی برای سطوح فولادی استفاده می شوند. فرآیندهای نیتروژن دهی و كربن دهی، به ویژه ایجاد سختی برای سطوح فولادی استفاده می شوند. فرایندهای نیتروژن دهی و كربن دهی، به ویژه در كاربردهای صنعتی نیازمند مقاومت در برابر فرآیند سایش استفاده می شوند.

درچنین مواردی ، سختی از طریق شكل گیری كربیدها یا نیتریدهای نیمه پایدار و یا ساختار مارتنزیتی بر روی سطح فولاد، به وجود می آید.

حداكثر سختی چنین تغییرات سطحی معمولاً كمتر از GPa15 می باشد.

گسترش زمینه های تحقیقاتی به ویژه از طریق تكنولوژیهای جدیدتر تغییر سطح و رسوب لایه های نازك شامل توسعه سطوح سخت تر می شود. جهت اصلاح ویژگی های مقاومت سایشی موادی كه به طور معمول استفاده می شوند سختی و مدول های بالاتری نیاز می باشد.

ایجاد اصلاح و تغییر بیشتر در سطح نیازمند كاربرد دیگر مواد ضروری مانند زنگ زدگی و مقاومت فرسودگی می باشد. فرآیندها ، هم اكنون جهت رسوب لایه های با سختی بسیار بالا بر روی لایه های زیرین نسبتاً گزم موجود می باشند.

این موارد شامل تكنیكهای پوششی لایه الماس و شماری از فرآیندهای جدید می شود.

این فرایندهای جدید به منظور رسوب گذاری گرم یا سرد لایه های شبه الماس توسعه می یابند.

اگرچه رسوب مستقیم لایه بر طبق نتایج مورد نظر می باشد با این حال در شماری از فرآیندها حدود ومرز فیزیكی و طبیعی كه همچنان بین لایه پوششی سخت و لایه زیرین وجود دارد.

به عنوان یك چالش تكنیكی باقی می ماند و مانع استفاده از چنین فرآیندهایی و كاربرد آنها در زمینه مقاومت سایش می شود. پیوند و قرار گرفتن یون تواناییهایی در زمینه تولید تركیبات جدید و ساختارهایی دارد كه از طریق وسایل معمولی قابل دسترسی نمی باشند.

از آنجایی كه این فرآیند، فرآیندی نامتعادل می باشد ، امكان این كه شكل گیری حالتهای نیمه پایدار جدید باقی بماند، وجود دارد. در واقع ، این فرآیند مسیر مورد نظر جهت تركیب فاز پیش بینی شده ساختار متبلور Bc3N4 را از لحاظ تئوری نشان می دهد.

...

انواع یونهای نیتروژن به صورت انبوه به كمك آهن رباهای الكتریكی انتخاب می شوند. این آهنرباهای الكتریكی به كمك یك منبع قدرت خارجی كنترل می شوند.

در این آزمایش ولتاژهای شتاب از KeV20 تا KeV30 بودند. آهن رباهای تنقیلمی كمكی مورد استفاده قرار گرفتند تا عبور باریكه یون از میان روزنه ای در یك صفحه گرافیتی بر روی ظرف فاراده را تنظیم كنند. وقتی تنظیم تكمیل می شود نمونه آزمایش جایگزین صفحه گرافیتی باریكه از لحلاظ كامپیوتری مورد بررسی دقیق و اكسن در موقعیت 50 هرتز عمودی قرار می گیرد و آن نمونه آزمایش به طور مكانیكی ، توسط موتور تنظیم شده كامپیوتر بیرونی در حركت افقی نوسانی در عرض آن باریكه یونی حركت می كند. این امر امكان تأثیر متقابل باریكه یكنواخت را با نمونه آزمایش فراهم می كند. جریان باریكه یونی در طول قرارگیری یون، جهت تعیین و ارزیابی مجموع بارالكتریكی یون نیتروژن تنظیم و كنترل می شود. جای گیری یون متفاوت از 1 تا 103mc×2 بود و حد متوسط ناحیه ای كه در آن یون قرار گرفت بیش از ناحیه 4mc2×4 بود. محدوده ناحیه ای كه یون در آن قرار داشت 4 تا 1017cm2×8 است.

دانلود تحقیق متالورژی فیزیكی


كنترل تخلخل وسوپرالاستیسیته آلیاژهای حافظه دارمتخلخل نایتینول تهیه شده توسط روش فشردن ایزواستاتیك گرم

كنترل تخلخل وسوپرالاستیسیته آلیاژهای حافظه دارمتخلخل نایتینول تهیه شده توسط روش فشردن ایزواستاتیك گرم

دانلود كنترل تخلخل وسوپرالاستیسیته آلیاژهای حافظه دارمتخلخل نایتینول تهیه شده توسط روش فشردن ایزواستاتیك گرم

كنترل تخلخل وسوپرالاستیسیته آلیاژهای حافظه دارمتخلخل
نایتینول تهیه شده توسط روش فشردن ایزواستاتیك گرم
دسته بندی مواد و متالوژی
فرمت فایل doc
حجم فایل 999 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20

كنترل تخلخل وسوپرالاستیسیته آلیاژهای حافظه دارمتخلخل نایتینول تهیه شده توسط روش فشردن ایزواستاتیك گرم


بخشهایی از متن:

چكیده :

آلیاژ نایتینول از دو عنصر نیكل و تیتانیم با درصد اتمی مساوی یا نزدیك به هم درست شده است . این آلیاژ به سبب داشتن خواص منحصر به فردی همچون حافظه داری ، زیست سازگاری ، نرمی و سفتی انتخابی مورد توجه مهندسین صنایع جدید و متخصصین رشته های پزشكی و بیومواد قرار گرفته است .

این مقاله به تأثیر رفتار سوپر الاستیك آلیاژ نایتینول ‌پرداخته ؛ سوپر الاستیسیته توسط حفره‌ها ویژه شبیه شكل ، اندازه وتوزیع تخلخل كنترل می شود . كه سبب بهبود چقرمگی خواص الاستیك و استحكام فشاری و خواص مكانیكی دیگر می شود .

كلمات كلیدی : نایتینول – سوپر الاستیك – حافظه داری – تخلخل ––چقرمگی


Abestract:

Nitinol a Shape memory alloy Containing nickle and titanium With equal or Close to eachother atomic percentages . Because of desirable properties Such as a Shape memory effect , Biocompatibility , Selective Stifenss or Softness and mechanical Strength , it's use in Such advanced Systems as intelligent technologies , biomaterial an automatic equipments is now Seriously of the Cansidered. This paper reports superelastic behaviour of the SMA which is controlled by pore Characteristics Such as Pore Shape, pore Size and pore distribution is important for improving the taughness, elastic properties , Compression Strength and other mechanical properties. . Keyword:Nitinol-Superelastic-Shapememory- Toughness

...

روش متالورژی پودر فرایند اطمینان بخش‌تر برای بقیة‌آلیاژهای حافظه دار متخلخل نایتینول است. توسط زینتر كردن عناصر پودری نیكل و تیتانیم ، روش متالورژی پودر شامل تكنیك های مختلفی است شبیه زینتر كردن معمولی ( CS[1]) واكنش حرارت زیاد خود پیشرو (‌SHS[2]) و فشردن ایزواستاتیك گرم ( HIP[3])تاكنون تهیه خواص مكانیكی آلیاژهای حافظه دار متخلخل توسط این روش ها با رضایتمندی انجام نشده است . شكل حفره های آلیاژ متخلخل نایتینول توسط زینتر كردن معمولی زمانی كه اندازة حفره ها كوچك باشد معمولاً بی قاعده است . و در تكنیك فشردن ایزواستاتیك گرم آلیاژهای حافظه دار متخلخل نایتینول توزیع حفره ها آنیزوتروپیك و حفره های پیوستة بزرگی دارد بنابراین ساخت مواد نایتینول نوعاً ترد و سوپر الاستیسیته كمی را نشان می‌دهند بنابراین توسعه روشی برای تولید آلیاژهای حافظه دار متخلخل نایتینول با توزیع مختلخل هموژن و ایزوتروپیك شكل حفره ها با قاعده و میزان اندازه حفره ها به علاوه خواص مكانیكی رضایتمند ضرورت دارد . تلاش زیاد جهت بهبود خواص مكانیكی و سوپر الاستیسیته آلیاژهای حافظه دار متخلخل نایتینول پیش از آن كه بتوان آن ها را در كاربردهای پزشكی و مهندسی استفاده كرد انجام شده است .نهایتاً گزارش شد كه مواد سرامیكی متخلخل كه توسط كپسول آزاد فشردن ایزواستاتیك گرم تهیه می شوند . دارای توزیع حفره های هموژن و شكل حفره ها با قاعده وتخلخل باز قابل كنترل دارد مواد تهیه شده توسط این روش خواص مكانیكی بهتر را نسبت به موادی كه توسط روش های زینتر معمولی تهیه شده بودند نشان می دهند . در این مطالعات ریز ساختار رفتار استحالة مارتنزیت وخواص مكانیكی آلیاژهای حافظه دار متخلخل نایتینول كه توسط كپسول آزاد فشردن ایزو استاتیك گرم تهیه شده بودند بررسی و با آلیاژهای اصلی كه توسط روش زینتر تهیه شده بودند مقایسه شدند .آلیاژها تحت شرایط مختلف گذشت زمان ‌بر طبق بالا بردن سوپر الاستیسیته در دمای اتاق توسط دمای استحالة مارتنزیت كنترل شدند.


1. Conventional Sintering

2. Self-propagating High temperature Synthesis

3. Hot Isostatic Pressing

دانلود كنترل تخلخل وسوپرالاستیسیته آلیاژهای حافظه دارمتخلخل نایتینول تهیه شده توسط روش فشردن ایزواستاتیك گرم


تحقیق مقاومت به خوردگی برای 3 نوع فولاد میكروآلیاژی و 2 نوع فولاد ساده تقویت شده

تحقیق مقاومت به خوردگی برای 3 نوع فولاد میكروآلیاژی و 2 نوع فولاد ساده تقویت شده

دانلود تحقیق مقاومت به خوردگی برای 3 نوع فولاد میكروآلیاژی و 2 نوع فولاد ساده تقویت شده

تحقیق مقاومت به خوردگی برای 3 نوع فولاد میكروآلیاژی و 2 نوع فولاد ساده تقویت شده
دسته بندی مواد و متالوژی
فرمت فایل doc
حجم فایل 2757 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 78

تحقیق مقاومت به خوردگی برای 3 نوع فولاد میكروآلیاژی و 2 نوع فولاد ساده تقویت شده

بخشهایی از متن:

فهرست مطالب

عنوان ........................................................................................

چكیده...........................................................................................

فصل اول: مقدمه

1-1-تعریف خوردگی ...........................................................................................

2-1-محیط های خورنده..........................................................................................

3-1- فولادهای كم آلیاژ...........................................................................................

1-3-1-اثرات افزودنی های میكروآلیاژ كننده ............................................................

2-3-1-انواع گوناگون فولادهای فریت - پرلیت میكروآلیاژ شده ...............................

1-2-3-1-فولادهای میكرو آلیاژ شده وانادییم ..........................................................

2-2-3-1-فولادهای میكروآلیاژ شده نیوبیوم..............................................................

3-2-3-1-فولادهای میكروآلیاژ شده وانادییم_نیوبیوم.................................................

4-2-3-1-فولادهای میكروآلیاژ شده مولیبدن _نیوبیوم................................................

5-2-3-1-فولادهای میكروآلیاژشده وانادییم_نیتروژن................................................

6-2-3-1-فولادهای میكروالیاژشده تیتانیوم..............................................................

7-2-3-1-فولادهای میكروآلیژ شده نیوبیوم_تیتانیوم...................................................

8-2-3-1-فولادهای میكرو آلیاژ شده تیتانیوم_وانادییم ..............................................

فصل دوم : مروری بر منابع

1-2- خوردگی فولاد در بتن...................................................................................

2-2- روش های نمایش ‌خوردگی............................................................................

1-2-2- پتانسیل خوردگی ........................................................................................

2-2-2- سرعت خوردگی ماكروسل.........................................................................

3-2-2- مقاومت پلاریزاسیون .................................................................................

3-2- آزمایش های خوردگی....................................................................................

1-3-2- آزمایش های ارزیابی سریع ........................................................................

2-3-2- آزمایش Bench – Scale........................................................................

4-2- روش كار......................................................................................................

5-2- فولاد تقویت شده .........................................................................................

6-2- آزمایش ارزیابی سریع ...................................................................................

1-6-2- ‌شرح آزمایش ...........................................................................................

1-1-6-2- آزمایش پتانسیل خوردگی .....................................................................

2-6-2- خاصیت نمونه های آزمایش .......................................................................

3-6-2- برنامه آزمایش ..........................................................................................

7-2- آزمایشات Bench – Scale........................................................................

1-7-2- روش آزمایشات .......................................................................................

1-1-7-2- Southern Exposure.....................................................................

2-1-7-2- نمونه Cracked beam.......................................................................

3-1-7-2- نمونه ASTM G109.........................................................................

4-1-7-2- روش كار آزمایش های Southern Exposure و Cracked Beam

5-1-7-2- روش آزمایش ASTM G109............................................................

2-7-2- آماده سازی نمونه های آزمایش ..................................................................

3-7-2- موادهای مورد نیاز .....................................................................................

8-2- آزمایش مكانیكی ..........................................................................................

9-2 - آزمایشات ارزیابی سرعت..............................................................................

1-9-2- آزمایش پتانسیل خوردگی ..........................................................................

2-9-2- آزمایش خوردگی ماكروسل........................................................................

10-2- آزمایشات Bench- Scale.........................................................................

1-10-2- آزمایش Southern Exposure...........................................................

2-10-2- آزمایش های Cracked beam ............................................................

3-10-2- آزمایش های ASTM G109 ...............................................................

4-10-2- مشاهده و نمایش نمونه ها .......................................................................

11-2- آزمایش های مكانیكی.................................................................................

فصل سوم: نتیجه گیری و پیشنهاد

1- نتایج..................................................................................................................

2- پیشنهاد..............................................................................................................

3- خلاصه .............................................................................................................

منابع و مآخذ............................................................................................................

فهرست اشكال

عنوان ......................................................................................................

1-2- آزمایش یك` پتانسیل خوردگی بر روی نمونه ی بتنی........................................

2-2- آزمایش ماكروسل بر روی میله های ساده.........................................................

3-2- آزمایش ماكروسل بر روی نمونه ی بتنی...........................................................

4-2- ‍آزمایش ماكروسل برای خواندن پتانسیل خوردگی............................................

5-2- نمونه ملاتی..................................................................................................

6-2- نمونه southern Exposure.....................................................................

7-2- a – نمونه cracked Beam........................................................................

7-2-b – نمونه G109........................................................................................

8-2- مقدار پتانسیل متوسط الكترود اشباع كلومل برای میله های ساده در یون NaCl 1. 6 مولار

9-2-جعبه ترمیتال برای آزمون Bench-Scale.........................................................

10-2- مقدار پتانسیل متوسط خوردگی الكترود اشباع شده كلومل برای میله هایی كه در بتن فرو رفته (دریون NaCl 0.4 مولار)......................................................................................................................

11-2- مقدار پتانسیل متوسط خوردگی الكترود اشباع شده كلومل برای نمونه های ملاتی در بتن فروشده ( در یون NaCl 1.6مولار)...............................................................................................................

12-2- سرعت خوردگی متوسط آزمایش ماكروسل برای میله های ساده در یون NaCl 1.6 مولار.

13-2- سرعت خوردگی متوسط آزمایش ماكروسل برای نمونه های در ملات فرو برده شده با سر پوش پلیمری در انتهای میله ها در یون NaCl 0.4 مولار......................................................................................

14-2- سرعت خوردگی متوسط آزمایش ماكروسل برای میله های در بتن فرو برده شده با سرپوش پلیمری در یون1.6 NaCl مولار.......................................................................................................................

15-2- سرعت متوسط خوردگی آزمایش ماكروسل برای نمونه های درملات فروبرده شده بدون سرپوش در یون NaCl 0.4 مولار.......................................................................................................................

16-2- سرعت متوسط خوردگی آزمایش ماكروسل برای میله های فرو برده شده دربتن سرپوش دریون NaCl 1.6 مولار

17-2- آزمایش _Southern Exposure سرعت متوسط خوردگی..................

18-2- آزمایش Southern Exposure_ سرعت متوسط خوردگی برای فولادهای شده.

19-2- آزمایش Southern Exposure_ مجموع خسارت خوردگی......................

20-2- آزمایش Southern Exposure_ مجموع خسارات خوردگی برای فولادهای تركیب شده.

21-2- آزمایش Southern Exposure - پتانسیل متوسط خوردگی برای قسمت بالای نمونه های فولادی

22-2- آزمایش Southern Exposure - پتانسیل متوسط خوردگی برای قسمت بالای فولادهای تركیب شده.

23-2- آزمایش Southern Exposure - پتانسیل متوسط خوردگی برای قسمت پایین نمونه ها با حضور الكترود مس _مس......................................................................................................................

24-2- آزمایش Southern Exposure - پتانسیل متوسط خوردگی برای قسمت پایین (نمونه های تركیب شده) با حضور الكترود مس _مس...................................................................................................

25-2- آزمایش Southern Exposure - مقاومت متوسط ماده به ماده..................

26-2- آزمایش Southern Exposure - مقاومت متوسط ماده به ماده برای نمونه های شده.

27-2- آزمایش Cracked beam - سرعت متوسط خوردگی.................................

28-2- آزمایش Cracked beam - مجموع خسارت متوسط خوردگی..................

29-2- آزمایش Cracked beam - پتانسیل متوسط خوردگی برای قسمت بالای نمونه ها با حضور الكترود مس – مس

30-2- آزمایش Cracked beam - پتانسیل متوسط خوردگی برای قسمت پایین نمونه ها با حضور الكترود مس – مس

31-2- آزمایش Cracked beam - مقاومت متوسط ماده به ماده...........................

32-2- آزمایش G109 – سرعت متوسط خوردگی..................................................

33-2- آزمایش G109- مجموع متوسط خسارت خوردگی.......................................

34-2- آزمایش G109- پتانسیل متوسط خوردگی برای قسمت بالای نمونه ها با حضور الكترود مس- مس

35-2-آزمایش G109- پتانسیل متوسط خوردگی برای قسمت پایینی با حضور الكترود مس – مس

36-2- آزمایش G109- مقاومت متوسط ماده به ماده..............................................

37-2-سطح نمونه SE-CRPT2-1........................................................................

38-2- ضخامت ترك بر روی نمونه SE – CRPT1 / N-3...................................

39-2- تولید خوردگی بر روی قسمت بالایی نمونه SE-N-3...................................

40-2- تولید خوردگی بر روی بالای میله ی نمونه SE-CRPT2-1..........................

41-2- تولید خوردگی بر روی بالای میله ی نمونهSE-CRT-1 (نمای جانبی)..........

42-2- تولید خوردگی بر روی پایین میله ها برای نمونه SE-CRPT2-1..................

فهرست جداول

عنوان .............................................................................................

1-2- الكترودهای استاندارد مرجع..........................................................................

2-2-توضیح نیم سلول ( ASTM C876 ).............................................................

3-2- حالت های شیمیایی فولادهای تقویت شده (%).................................................

4-2- حالت های مكانیكی فولادهای تقویت شده.......................................................

5-2- مقادیر گوناگون پتانسیل خوردگی در روز 40 م................................................

6-2- سرعت خوردگی آزمایش ماكروسل در مدت 100 روز()........................

7-2- سرعت خوردگی آزمایش Bench – Scale در 70هفته( )....................

8-2- خسارت خوردگی آزمایش Bench – Scale در 70 هفته...............................

9-2- مقاومت ماده به ماده ی اندازه گیری شده در آزمایش Bench – Scale ..........

10-2- مقاومت ماده به ماده آزمایش Bench – Scale در مدت 70 هفته.................

11-2- مقدار ولتاژ پتانسیل خوردگی ماده ی بالایی با حضور الكترود اشباع شده مس- مس در آزمایش Bench – Scale به مدت 70 هفته..........................................................................................................

12-2- پتانسیل خوردگی اندازه گیری شده درآزمایش Bench–Scale به مدت
70 هفته.................................................................................................................

13-2- آزمایش های مكانیكی .....................چكیده :

در این پروژه مقاومت به خوردگی برای 3 نوع فولاد میكروآلیاژی و 2 نوع فولاد ساده تقویت شده ارزیابی می شود . فولاد میكروآلیاژ محتوی غلظتی از كرم و مس و فسفر به مقدار كم می باشد . كه گران و مهم تر از كاربرد فولاد معمول تقویت شده می باشد. مقدار فسفر فولاد میكروآلیاژ از مقداری كه استاندارد ASTM‌ اجازه می دهد تجاوز می كند و دیگر فولاد میكروآلیاژی ما محدودة نرمالی از فسفر را دارا می باشد. این 3 نوع فولاد میكروآلیاژی ، یكی از فولادهای معمولی عملیات حرارتی پذیرند كه توسط پروسه های دمایی به شكل كوئینچ كردن و تمپر كردن برروی فولاد كه مستقیماً پس از نورد می‌باشدو برروی دیگر فولاد معمولی نورد گرم انجام شده است .در مطالعه این پروژه متوجه می شویم كه خورده شدن فولاد میكروآلیاژی فقط نصف سرعت خوردگی فولاد تقویت شده معمولی می باشد. اگر فولادها پوشش های epoxy داشته باشند كاهش نرخ نسبی خوردگی تا یك دهم می باشد .

در این پروژه آزمایش های سریع‌ای بر روی فولادها انجام می شود ، پتانسیل خوردگی،ماكروسل خوردگی و 3 آزمایشBench scale :

Southern Exposure وCracked Beam و G109. برای ارزیابی فولاد از پتانسیل خوردگی و سرعت خوردگی استفاده می‌‌كنیم. برای خاصیت مكانیكی فولاد از آزمایش های خمشی و كشش استفاده می كنیم . نتایج نشان می دهد كه پتانسیل خوردگی این 5 فولاد تقریباً تمایل یكسانی به خورده شدن دارند . در آزمایش Bench – Scale فولاد میكروآلیاژ با محتوی فسفری منظم (CRT ) پایین‌ترین خسارت خوردگی را از خود نسبت به فولاد معمولی نشان می دهد .

اگرچه در آزمایش G109 فولاد CRT مقاومت به خوردگی بیشتری از خود نسبت به فولاد ساده نشان میدهد . در آزمایش Cracked beam بعد از 70 هفته فقط 4% خسارت خوردگی در فولاد معمولی داریم . در آزمایش Southern exposure فولاد CRT نسبت به فولاد معمولی از یك دوره مناسب11% خسارت خوردگی داریم .

خاصیت مكانیكی فولاد میكروآلیاژی مشابه دیگر فولادهای ساده می باشد و فسفر زیاد تأثیری روی خاصیت مكانیكی ندارد.

...

فولادهای میکروآلیاژ شده نیوبیوم – وانادیوم :

فولادهای میکروآلیاژ دارای نیوبیوم و وانادیوم استحکام تسلیم بالاتری در شرایط نورد گرم بطور قراردادی نسبت به فولادهای موجود را دارد . مثل فولادهای نورد گرم ، فولادهای وانادیوم – نیوبیوم تقریباً همه از استحکام افزایش یافته اشان به دلیل استحکام دهی به رسوب مشتق می شوند و بنابراین دماهای انتقال بالای شکل پذیر شکننده دارند . اگر فولاد نورد، کنترل شده باشد اضافه کردن نیوبیوم و وانادیوم با هم از جمله مزایایی برای افزایش استحکام تسلیم و پایین آوردن دماهای انتقالی شکل پذیر شکننده یا تصفیه دانه ای است .

معمولاً فولادهای نیوبیوم – وانادیوم با مقادیر کربن نسبتاً پایین شناخته می شوند . ( کربن كمتر از %10/0) این مقدار پرلیت را کاهش می دهد و چقرمگی ، شکل پذیری و قابلیت جوش را بالا می برد. این فولادها، معمولاً به عنوان فولادهای کاهش یافته پرلیت شناخته می شوند. ]1[

4-2-3-1- فولادهای میکروآلیاژ شده مولیبدن – نیوبیوم :

ممکن است میکروساختمان پرلیت – فریت داشته باشند و یا یک میکرو ساختمان فریت سوزنی داشته باشند ، در فولادهای نیوبیوم، اضافه كردن مولیبدن ، استحکام و تسلیم و استحکام کششی را حدود 20 مگا پاسکال (ksi 3) تا 30 مگا پاسکال (ksi 5/4) به ترتیب در هر 1/0 درصد روی رنج تحقیق شده 27/0 درصد مولیبدن افزایش می دهد ، اثر اصلی مولیبدن روی میکروساختمان تغییر مورفولوژی پرلیت و معرفی بینیت فوقانی به صورت جانشینی جزیی برای پرلیت است . با این حال ، چون مقادیر جداگانه استحکام پرلیت و بینیت تا حدی مشابهند از اینرو پیشنهاد شده است که افزایش استحکام ناشی از قوی ساختن محلول جامد و قوی ساختن زیاد رسوب (CN) Nb حاصله با نیوبیوم – مولیبدن باشد .

واکنش بین مولیبدن و نیوبیوم ( یا وانادیوم ( با اضافه كردن مولیبدن به صورت توزیعی برای افزایش قوی ساختن رسوب پیشنهاد شده است . این اثر به رسوب کاهش یافته در آستنیت به دلیل افزایش در قابلیت انحلال ناشی از کاهش در فعالیت کربن ایجاد شده با مولیبدن نسبت داده شده است . با رسوب کمتر در آستنیت ، رسوبات بیشتری می توانند در فریت تشکیل شوند که باعث بالا رفتن استحکام می شود ، همچنین مولیبدن در خود رسوبات شناسایی شده است ، حضورش ممکن است ، کارآیی قوی شدن را با افزایش و تنش های چسبندگی ( پیوستگی ( و یا با افزایش کسر حجم رسوب ، بالا برد ، این فاکتور های متالوژیکی وقتی در رابطه با کارآیی نورد کنترل شده برای دماهای زیر دمای AR3 در نظر گرفته می شوند، منجر به تهیه فولاد خط لوله نیوبیوم- مولیبدن 70-X مقرون به صرفه تر می شوند . ]1[

...

پتانسیل متوسط خوردگی را در برابر یك الكترود خالص Calomel در آخرین روز از دورة آزمایش نشان می دهد . پتانسیل خوردگی پایین تر ، احتمال خوردگی بیشتررا نشان

می دهد،‌چنان كه در جدول 2-1 نشان داده شده است زمانی كه پتانسیل خوردگی در برابر الكترود خالص Calomel منفی تر ( كمتر ) از -0.275 ولت است ، بیشتر از 90% احتمال این كه خوردگی رخ ندهد وجود دارد و زمانی كه پتانسیل بین -0.275 , -0.125 ولت باشد ، معلوم نیست خوردگی اتفاق بیفتد .

نتایج حاصل از آزمایش پتانسیل خوردگی نشان می دهد كه 5 فولاد مختلف تمایل مشابهی به خورده شدن دارند پس از پایان مدت آزمایش ، همة فولادها ، چه ساده چه فرو برده شده در ملات یك پتانسیل متوسط خوردگی دارند كه پایین تر از -0.275 ولت است و نشان می‌دهد كه احتمال اینكه خوردگی رخ دهد بالاست .

جدول 5-2 نشان می دهد كه برای نمونه های ساده (‌معمولی) فولاد N‌ كمترین تمایل به خوردگی را دارد در حالیكه فولاد CRT بیشترین تمایل به خوردگی را دارد . در مورد میله های فرو برده شده در ملات در محلولNaCl با غلظت 4/0 مولار فولاد CRT وCRPT1كمترین تمایل به خوردگی را دارند در حالیكه CRPT2 بیشترین تمایل به خوردگی را دارد . در نهایت برای میله های فرو برده شده در ملات ، درمحلول NaCl 6/1 مولار و CRT كمترین ( پایین ترین) تمایل به خورده شدن را دارد ، در حالیكه CRPT1 بیشترین تمایل به خوردگی را دارد .

شكل 8-2 میانگین (‌متوسط ) پتانسیل خوردگی در برابر الكترود كلومل برای میله‌های ساده در 6/1 مولاریون NaCl و محلول مشابه سازی شده خالص بتن را نشان می دهد . در بازخوانی اولیه كل مشاهدات متوسط پتانسیل زیر 300/0 - ولت است و بعد از 2 روز همه مشاهدات زیر -0.400 ولت می باشد و ویژگی مهم فولادها تمایل بالای آنها به خورده شدن می‌باشد.

با رسیدن مقادیر بین -0.450 ,- 0.590 ولت در روز40ام، جریان پتانسیل به كندی كاهش می‌یابد . بین بیشترین مدت آزمایش فولادهای معمولی T, N بیشترین پتانسیل را نشان می‌دهند، اگر چه پتانسیل فولاد T در 7 روز آخر منفی ترین می‌شود فولاد CRT, CRPT1 ، منفی ترین پتانسیل های خوردگی را بین بیشترین مدت ازمایش نشان می دهند و در پایان 40 روز مدت آزمایش ، N، بیشترین ترین پتانسیل خوردگی را با -0.455 ولت نشان می دهدو سپس به دنبال آن CRPT1 با CRRT2,-0.506v با -0.507 ولت . و فولاد T -0.538 ولت و CRT -0.558 ولت را نشان
می دهند.دانلود تحقیق مقاومت به خوردگی برای 3 نوع فولاد میكروآلیاژی و 2 نوع فولاد ساده تقویت شده


نوشته شده در تاريخ يکشنبه 5 دی 1395 توسط ali
فروسیلیسیم

فروسیلیسیم

دانلود فروسیلیسیم

فروسیلیسیم
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 3625 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 126

فصل اول: ویژگیهای عمومی

1-1- مقدمه

2-1- خواص فیزیكی و شیمیایی سیلیسیم :

3-1- سیلیسیم و صنعت

1-3-1- صنایع متالورژی

2-3-1- صنایع الكترونیكی

3-3-1- سایر صنایع

فصل دوم: مواد اولیه

1-2- مقدمه

2-2- مواد حاصل سیلیسیم

3-2- كوارتز ، كوارتزیت و به میزان كمی كالسه دوان (‌Chalcedony)‌

4-2- كوارتزیت

5-2- كالسه دوان (‌Chalcedony)

6-2- مواد حامل كربن

7-2- كك نفتی و كك قیری

8-2- كك متالورژی

9-2- زغال چوب

10-2- زغال سنگ

11-2- تراشه چوب

12-2- مواد حامل آهن

15-2- عملیات بر روی مواد اولیه بار آرایی

دانه بندی مواد اولیه

خشك كردن و كاهش میزان رطوبت مواد اولیه

16-2- میزان مصرف مواد اولیه و محاسبه شارژ

مقدار كوارتز مصرفی

مقدار گندله سنگ آهن مصرفی

مقدار مواد احیاء كننده مصرفی

فصل سوم: كوره های تولید فروسیلیسم

1-3- مقدمه

2-3- انواع كوره های قوس الكتریكی تولید فرو آلیاژها

3-3- سیستم الكتریكی

نوع الكترود

استقرار الكترودها

4-3- وضعیت بوته

وضعیت سقف كوره

5-3- نحوه تولید حرارت

فصل چهارم: ترمودینامیك و شیمی فیزیك تولید فرو سیلیسیم

1-4- مقدمه

2-4- مشخصات فیزیكی ، ‌شیمیائی و ترمودینامیكی فرو سیلیسیم

1-2-4- سیستم های دوتایی سیلیسیم

3-4- ترمودینامیك واكنش ها

4-4- عملیات تصفیه و حذف ناخالصی ها

1-4-4- تصفیه اكسایشی

2-4-4- تصفیه كلرایشی

فصل پنجم: مهندسی تولید

1-5- مقدمه:

2-5- تكنیك های علمی در پیشرفت فرآیند:

3-5- تركیب صحیح مواد خام

4-5- موقعیت الكترود:

جلوگیری از تنوره:

بارگیری:

توقف كوره:

توقف های پیش بینی شده:

توقف های غیر منتظره

راه اندازی مجدد بعد از توقف كوره

5-5- تغییر رژیم كوره

فصل ششم: الكترود

1-6- مقدمه

2-6- الكترودهای زودر برگ

3-6- خواص خمیر الكترود:

4-6- اصول كار الكترودهای زودر برگ

------------

قسمتهایی از متن:

فصل اول: ویژگیهای عمومی

1-1- مقدمه

فروسیلیسیم یكی از آمیژان های مورد مصرف در صنایع مختلف بخصوص صنایع متالورژی ست و از این نظر اهمیت نسبتاً بالایی یافته است .چگونگی كاربرد این ماده در صنعت تا حدود زیادی به نسبت آهن و سیلیسیم موجود در آن و همچنین ناخالصیهای متعارف بستگی دارد .فروسیلیسیم در صنایع متالورژی به عنوان عنصر آلیاژی ، جوانه زا و اكسیژن زدا و سیلیسیم تقریباً خالص در صنایع الكترونیكی به عنوان نیمه هادی و یكسو كننده به كار می رود . علاوه بر آن مشتقات تركیبی آن رد ساخت رزین های سیلیسیمی ، لعاب ها ، لاستیك و.. مصرف می شود . ...

...

فصل پنجم: مهندسی تولید

1-5- مقدمه:

تولید فروسیلیسیم در كوره های باز، نیمه بسته و احتمالاً بسته با توجه به ظرفیت تولید و نوع محصول از مهمترین عوامل مؤثر بر طراحی كارخانه و اعمال سیستم مهندسی تولید محسوب می شود. تغییرات شیمیایی و فیزیكی مواد اولیه، آماده سازی آنها و موقعیت های جغرافیایی منابع تأمین مواد، از پارامترهای مهم دیگر در طراحی كارخانه و نیازهای تولید آن به شمار می آیند. ارائه سیستم مهندسی تولید به طور كلی تابع مجموع عوامل فوق و همچنین سیستم های هدایت و مدیریت، قسمت های جنبی نظیر تعمیر و نگهداری، استفاده از تولیدات فرعی، مكانیسم حفاظت و دفع آلودگی ها و ... است. چنانچه عوامل و پارمترهای مؤثر به صورت عام و در یك مبحث كلاسیكی مطرح شود، سیستم مهندسی تولید نیز از عمومیت برخوردار شده و استفاده از آن در یك فعل، مهندسی تولید با توجه به شرایط اختصاصی تولید فروسیلیسیم در ایران
( ازنا) تدوین و تألیف شده است. بدیهی است در تنظیم این فعل، مجموعه توضیح های علمی و كاربردی كه در فعول قبل تشریح شده اند مورد استفاده قرار گرفته است و لذا امكان استفاده از آن به طور كلی و برای هر طرح دیگر نیز وجود دارد.

كارخانه تولید فروسیلیسیم ایران به منظور تولید سالیانه 25 هزار تن ( 20 هزار تن Fesi45 و 5 هزار تن Fesi45) در ازنا واقع در استان لرستان و در مساحتی معادل 500 هكتار طراحی شده است.

حجم مواد اولیه مورد نیاز بنابر اصول علمی و نیازهای طراحی شده به شرح زیر است:

1- سیلیس ( كوارتز)، 45 هزار تن در سال

2- گندله سنگ آهن، 10 هزار تن در سال

3- كك، 12 هزار تن در سال

4- زغال سنگ، 17 هزار تن در سال

5- خمیر الكترود، 5/1 هزار تن در سال

6- پوسته الكترود( ورق فولاد)، 15/0 هزارتن در سال

مهمترین موضوع در سیستم مهندسی تولید هر واحد تولیدی، انتقال مواد در درون كارخانه به طور منظم و بر اساس معیارهای كنترلی لازم، نیروی انسانی و ویژگی های كنترلی كمی و كیفی آن است.

دانلود فروسیلیسیم


نوشته شده در تاريخ يکشنبه 5 دی 1395 توسط ali
رزین های تعویض یونی

رزین های تعویض یونی

دانلود رزین های تعویض یونی

رزین های تعویض یونی
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 66 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 62

قسمتهایی از متن:

1- تاریخچه رزین های تعویض یونی

رزین های تعویض یونی ذرات جامدی هستند كه می توانند یون های نامطلوب در محلول را با همان مقدار اكی والان از یون مطلوب با بار الكتریكی مشابه جایگزین كنند.

در سال 1850 یك خاك شناس انگلیسی متوجه شد كه محلول سولفات آمونیمی كه به عنوان كود شیمیایی بكار می رود، در اثر عبور از لایه های ستونی از خاك، آمونیم خود را از دست می دهد بگونه ای كه در محلول خروجی از ستون خاك، سولفات كلسیم در محلول ظاهر می شود.

این یافته توسط دیگران پیگیری شد و متوجه شدند كه سیلیكات آلومینیوم موجود در خاك قادر به تعویض یونی می باشد. این نتیجه گیری با تهیه ژل سیلیكات آلومینیوم از تركیب محلول و سولفات آلومینیم و سیلیكات سدیم به اثبات رسید. بنابراین اولین رزین مصنوعی كه ساخته شد سیلیكات آلومینیوم بود.

به رزین های معدنی، زئولیت می گویند و در طبیعت سنگهای یافت می شوند كه می توانند كار زئولیت های سنتزی را انجام دهند. این مواد، یون های سختی آور آب ( كلسیم و منیزیم) را حذف می كردند و بجای آن یون سدیم آزاد می كردند از اینرو به زئولیت های سدیمی مشهور شدند كه استفاده از آن در تصفیه آب مزایای زیادی داشت چون احتیاج به استفاده از مواد شیمیایی نبود و اثرات جانبی هم نداشتند. اما زئولیت های سدیمی دارای محدودیتهایی بودند. این زئولیت ها می توانستند فقط سدیم را جایگزین كلسیم و منیزیم محلول در آب نمایند و آنیونها بدون تغییر باقی می ماندند. از این رو آب تصفیه شده با زئولیت های سدیمی به همان اندازه آب خام، قلیاییت، سولفات، كلراید و سیلیكاتت دارند.

واضح است كه چنین آبی برای صنایع مطلوب نیست. مثلاً بی كربنات سدیم محلول در آب می تواند مشكلاتی را در مراحل بعدی برای دیگ بخار بوجود آورد. زیرا در اثر حرارت به سود و گاز دی اكسید كربن تبدیل می شود. سود یكی از عوامل مهم در خوردگی موضعی در نیروگاههاست كه بحث مفصل تر آن در مباحث آینده خواهد آمد. گاز دی اكسید كربن موجود در بخار آب در اثر میعان بخار به صورت اسید كرینیك در می اید كه باعث خوردگی لوله های برگشتی می شود كه بخار آب خروجی از توربین را به كندانسور (چگالنده) می برند.

...

14 - دستگاه تعویض یونی مختلط

هر چند كه از نظر تئوری با استفاده از رزین های كاتیونی قوی و آنیونی قوی به صورت متوالی می توان آب كاملاً بدون یون تهیه كرد، ولی در عمل در آب تصفیه شده نهایی TDS صفر نیست بلكه تا حدود ppm5 نیز میت واند باشد و این به علت آن است كه واكنش های تعویض یونی برگشت پذیر هستند. اما اگر اسید تولید شده در همان لحظه از محیط حذف شود واكنش می تواند یكطرفه شود. از این رو برای تهیه آب بدون یون باید به جای استفاده از دو دستگاه تعویض یونی كاتیونی و آنیونی، رزین های آنیونی و كاتیونی را با هم و در كنار هم در یك دستگاه قرار داد پس از احیای رزین ها، به كمك هوای تحت فشار، دو نوع رزین با هم مخلوط می شوند. در اثر اختلاف، ذرات رزین كاتیونی و آنیونی در كنار هم قرارگرفته و تشكیل مجموعة زیادی از واحدهای تعویض یونی را می دهند.

كاتیون های آب توسط ذرات كاتیونی و آنیون های آب توسط ذرات رزین آنیونی جذب می شوند. كه در نتیجه آب خروجی از چنین دستگاهی كاملاً خالص و بدون یون خواهد بود. نشت كاتیون و آنیون در چنین دستگاهی كمتر شده و آب خالص تر از سیستم دو دستگاه جداگانه تولید خواهد شد. در شكل 9-15 یك واحد تعویض یونی مختلط نشان داده شده است.

پیش از شروع احیا، با شستشوی معكوی رزین ها از هم تفكیك می شوند. در واقع موفقیت استفاده از این نوع واحدها به علت تولید رزین های كاتیونی و آنیونی با دانسیته متفاوت است. این اختلاف دانسیته به حدی است كه می توان با شستشوی معكوس، دو نوع رزین را كاملاً از هم جدا كرد به گونه ای كه بستر دو طبقه ای تشكیل می شود. بعد از تفكیك رزین ها، هر نوع رزین را جداگانه به طور مستقل احیا می كنند. شكل 9-16 روش احیا را در این نوع دستگاه نشان می دهد.

دانلود رزین های تعویض یونی


نوشته شده در تاريخ يکشنبه 5 دی 1395 توسط ali
مقاله تاریخچه سنگتراشی

مقاله تاریخچه سنگتراشی

دانلود مقاله تاریخچه سنگتراشی

دانلود مقاله تاریخچه سنگ تراشی در ایران
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 79 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 44

سنگتراشی

سنگتراشی‌ در ایران قرنها قبل از میلاد مسیح، با تهیه لوازمی‌ جهت شکار حیوانات و وسایل‌‌اولیه زندگی‌ آغاز شده و بتدریج‌ به‌ اوج‌ رونق‌ و شکوفائی‌ خود رسیده است‌.‌

باز یافته های باستانی‌ از جمله اشیائی‌ که‌ از حفاریهای تپه یحیی واقع‌ در کرمان بدست‌ آمده ‌موید آن است‌ که‌ پیشینه این‌ صنعت به‌ 4500 سال پیش از میلاد می‌رسد و کشف این‌‌ظروف‌ نشانگر آن است‌ که‌ در آن ایام تراش اشیا مختلف مصرفی‌ و تزئینی از سنگ سبز در‌کرمان رواج داشته که‌ البته هنوز هم‌ این‌ نوع سنگ استخراج و به‌ مشهد فرستاده‌ میشود.‌بطور کلی باید گفت که‌ سنگتراشی‌ در ایران قدیم‌ بیشتر به‌ تهیه وسایل‌ کشاورزی‌ و آلات و‌ابزار شکار و کندن پوست‌ حیوانات اختصاص داشته و لوازم‌ سنگی بدست‌ آمده از غار‌مسکونی‌ کمربند یا غار هوتو در نزدیکی بهشهر که‌ متعلق به‌ 11000 تا 8000 سال قبل از‌میلاد مسیح می‌باشد نیز دلالت‌ بر همین امر دارد. سنگ در ساختن بناهای تاریخی و آثار‌باستانی‌ هم‌ نقش بسیار مهم و اساسی‌ داشته است‌. از جمله مهمترین‌ ابنیه تاریخی میتوان‌از کاخ های دوران هخامنشی 7 حجاری‌های دوره‌ ساسانی‌ و... نام برد. تخت جمید نمونه‌ بارزی‌ ‌از صنعت سنگبری دوره‌ هخامنشی است‌. بط‌وریکه از دو اتاق خزانه‌ تخت جمشید که‌ توسط‌‌هیات علمی موسسه یکاگو کشف گردید بیش از 600 ظرف سنگی سالم‌ و شکسته بدست‌‌آمد. از جمله این‌ ظروف‌ یک‌ جام پایه‌ دار سنگی است‌‌. ...

...

در بخشی دیگر از سنگ مزارها نقشهای برگزیده زندگی به یاری خیال و اندیشه سنگ تراش از شكل طبیعی رهایی یافته و به گونه ای «تزئینی ـ تجریدی» جلوه می‌كند. در بسیار از دهكده‌های پیرامون «كاشان» سنگ مزارهایی از این گونه دیده‌ام كه نقش«سرو» را ساده كرده‌اند و آن سادگی را با گل و برگهای تزئینی آراسته‌اند سنگ مزارهایش دهكده «مشكان» (4) و تكه‌ی شكسته یك سنگ مزار در«نیاسر (5)» از همین گونه است.

این سنگ مزارها با نیروی هنر آفرین استادانی ساخته شده است كه توانایی و كاردانی را به كمال رسانیده بودند نقش و نگار این مزار را از مرز ناپختگی گذشته و یادآور نقش و نگارهایی بهترین فرشهای دوره «صفویه» است. شاید به همین سبب باشد كه تاریخ اینگونه سنگ مزارها از همان دوره پیشتر نیست. آشكار است كه هنرمندان سنگ تراش در كار خود از نقش و نگارهای فرش نكته‌ها آموخته‌اند با این تفاوت كه بافنده قالی در كار بافتن آن نقش و نگارها سر و كارش با پشم یا ابریشم نرم و سبك است. ولی سنگ تراش با مرمر سخت و سنگین می‌جنگد. او سرانجام سركشی سنگ را به نیروی هنر پرداز ضربه‌ها رام می‌كند و نقش خیالش را در نقش سنگ جاودان می‌سازد.

وقتی نقش و نگار این سنگ مزارها را دیدم و به ویژه از آن هنگامیكه سنگ مزار «امیر اویس آل نوشروان» مبهوتم كرد. به این اندیشه‌ام كه چرا هنرشناسان كشورم از این رشته هنر بی‌خبر مانده‌اند و هنردوستان بی‌بهره. ...

دانلود مقاله تاریخچه سنگتراشی


مقاله بررسی واكنش ساختمان در مقابل پیچش زلزله ای با استفاده از ساختارهای بتن های تقویت شده چند طبقه

مقاله بررسی واكنش ساختمان در مقابل پیچش زلزله ای با استفاده از ساختارهای بتن های تقویت شده چند طبقه

دانلود مقاله بررسی واكنش ساختمان در مقابل پیچش زلزله ای با استفاده از ساختارهای بتن های تقویت شده چند طبقه

ساختارهای متقارن
واكنش ساختمان در مقابل پیچش زلزله ای
ناهنجاری (ناهمگنی)
پیچش
 زمین لرزه
واكنش ارتجاعی الاستیك
مدل محوری پلاستیك
دسته بندی پژوهش
فرمت فایل doc
حجم فایل 36 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 48

«زمین لرزه های سختی كه موجب ایجاد پیچش در ساختمان ها می شوند: نتایج و جمع بندی ها از مدل های حقیقی اخذ شده اند.»

قسمتهایی از متن:

خلاصه

طی 20 سال اخیر، قویاً به واكنش ساختمان ها در مقابل پیچش های سختی كه در اثر حركات ناشی از زلزله به وجود می آیند، رسیدگی شده است، اما اكثر تحقیقات انجام شده، تنها به مدل های ساده ای هم چون مدل تیرهای برشی و ساختارهای یك طبقه محدود شده اند. در این مقاله، با استفاده از یك سری از ساختارهای بتن های تقویت شده 1، 3و5 طبقه ای كه برای مقادیر مختلفی از ناهنجاری های طبیعی و تصادفی طراحی شده اند، به این مشكل پرداخته شده است. ایده آل سازی مواد پلاستیك این ساختارها، جهت انجام یك سری تحقیقات پارامتریك پیرامون برخی حركات حقیقی و نیمه مصنوعی كاربرد دارد.

یافته ها این طور نشان داده اند كه نتایجی كه از مدل های تیرهای برشی، یك طبقه و ساده اخذ می شوند آنچنان قابل اعتماد نیستند لذا استفاده از آنها برای ایجاد اصول پایه كدگذاری شده توصیه نمی شود.

لغات كلیدی: ساختارهای متقارن، ناهنجاری (ناهمگنی)، پیچش، زمین لرزه، واكنش ارتجاعی (الاستیك)، مدل محوری پلاستیك.

....

ساختارهای چند طبقه ای 2: قاب های دیواری

رفتار غیرخطی ساختارهای قاب دیواری محدود و متقارن از حیث مسائل زلزله‌ای تا كنون به درستی مشخص نشده است. به عنوان اولین تحقیق در این زمینه
(1990) Sedarat & Bertero سختی متقارن و تراكم ناهنجار یك مدل قاب دیواری R/C هفت طبقه ای همان طور كه در شكل 13 نشان داده شده مورد بررسی و تحلیل قرار دادند.

در این تحقیقات، تلاش زیادی برای یك مدل سازی واقعی از رفتار دیوارها و قاب‌ها صورت گرفت. یعنی دیاگرام های مربوط به ارتباط دو جانبه گشتاور و نیروی محوری (شبیه به موارد مشابه در Diaz et al) كاربرد داشتند. برای تیرها صحت كاری 10 درصدی فرض شد و مراحل تسلیم مثبت و منفی متعددی به عنوان مبنا قرار گرفته شد.

پیچش مربوط به نسبت بسامد افقی ، براساس قسمت های ترك خورده تقریباً برابر با 1 بود كه تقریباً یك مقدار متوسط است. دو تناقض در مقدار سختی در نظر گرفته شد e=0.05b و e=0.25b. برای مقدار مذكور اولین مورد ساختمانی ارائه شده نسبتاً در مقابل پیچش مقاوم است، این در حالی است كه از مورد دوم، لرزش‌های كوچكی انتظار می رود. در اصل مقاومت دو دیوار، یكسان فرض شد.

ثانیاً مقاومت لبه قابل انعطاف (دیوار G در شكل 13) در نتیجه تناقض های موجود كه به واسطه اصول پیچشی UBC 1979 به وجود آمده اند افزایش یافته بود. این ساختارها از سه مرحله گزارش شده TaFT تاثیر می پذیرند. نتایج هم نوع در شكل 14 نشان داده شده اند. برخی از نتیجه گیری های اصلی مربوط به قاب های دیواری در زیر ارائه شده اند.

*سیستم های قاب دیواری، پس از اولین تسلیم در اولین طبقه از یك دیوار برانگیخته شده در حالت بحرانی، به نیروهای خنثی اجازه می دهند تا دوباره در سطح ساختار پخش شوند. تغییر در تركیب تغییر شكل یافته ساختار به افزایش ظرفیت دیوار برای مقاومت در مقابل برش طبقه ای می انجامد.

...

متن پایانی:

جمع بندی ها:

این مقاله تاثیر انتخاب ملاك طراحی را روی واكنش ساختارهای چند طبقه ای متقارن و با قاعده، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می دهد. نویسندگان تاثیر یك طرح استاندارد روی تحلیل مدل های چندگانه و هم چنین روی یك برنامه طراحی پیشنهاد شده پیرامون رفتار ساختارهای چند طبقه با قاب متقارن، را با یكدیگر مقایسه می كنند. این مقایسه در مناطق زلزله خیز و با توجه به جمع بندی های زیر صورت می گیرد:

1- شباهت های زیادی مابین مدل های یك طبقه و چند طبقه وجود دارد. لذا یك مطالعه كلی روی مدل یك طبقه ساده و شكل پذیر موجب ایجاد اطلاعات مهمی در مورد رفتار ساختارهای متقارن و با قاعده خواهد شد.

2- روش استاندارد عملی برای تحلیل ساختمانهای منظم نامتقارن چند طبقه دلالت بر این دارد كه میزان چكش خواری برای پایه ستونها اغلب زیاد نیست، در حالیكه برای تیرها وقتیكه به طبقات بالاتر می رسد، مطابق سیستم تعادل پیچشی دو برابر است.

به نظر رسد روش عملی برای طراحی اینگونه باشد كه از میزان توصیه شده توسط سیستمهای تعادل پیچشی در موارد ضروری كاسته شود.

3- روش طراحی پیشنهاد شده توسط نویسندگان، رسیدن به حد نهایی چكش خواری مورد نیاز برای ساختمانهای چند طبقه با پلان نامتقارن است. میزان مورد نیاز بالای چكش خواری چرخشی برای تیرهای طبقات بالاتر تنها با این روش طراحی كاسته نمی شوند، اگر با طرفیت واقعی اعضا مقایسه شوند مشاهده می شود كه این میزان در هر حال پائین است.

دانلود مقاله بررسی واكنش ساختمان در مقابل پیچش زلزله ای با استفاده از ساختارهای بتن های تقویت شده چند طبقه


نوشته شده در تاريخ يکشنبه 5 دی 1395 توسط ali
پاورپوینت"عوامل موثر بر تفریخ تخم نماتدهای انگل گیاهی"

پاورپوینت «عوامل موثر بر تفریخ تخم نماتدهای انگل گیاهی » از مباحث دروس دانشجویان رشته کشاورزی و گیاه پزشکی

دانلود پاورپوینت

تخم نماتدها 
عوامل موثر بر تفریخ تخم نماتدها
دسته بندی کشاورزی
فرمت فایل pptx
حجم فایل 2805 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 20

پاورپوینت ارائه شده «عوامل موثر بر تفریخ تخم نماتدهای انگل گیاهی » از مباحث دروس دانشجویان رشته کشاورزی و گیاه پزشکی بوده که عوامل موجود را در 12 جزء اثرگذار اصلی بررسی می نماید و در طراحی آن تصاویری نیز برای درک بهتر موضوع گنجانده شده است.

فایل موجود حاوی 20 اسلاید, کاملا باز و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی, املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود پاورپوینت


نوشته شده در تاريخ يکشنبه 5 دی 1395 توسط ali
پاورپوینت قابل ویرایش «آلترناریا»

پاورپوینت قابل ویرایش «آلترناریا» از مباحث دروس دانشجویان رشته کشاورزی و گیاه پزشکی

دانلود پاورپوینت قابل ویرایش «آلترناریا»

Alternaria
آلترناریا
ملانین
اسپور
توکسین ها
قارچ میتوسپوریک
تاکسونومیکی
برفلدین
کورولارین
تنیوآزونیک اسید
زینیول
تنتوکسین
پاتوژن
دسته بندی کشاورزی
فرمت فایل pptx
حجم فایل 3320 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21

پاورپوینت قابل ویرایش «آلترناریا» از مباحث دروس دانشجویان رشته کشاورزی و گیاه پزشکی می باشد و در طراحی آن تصاویری نیز برای درک بهتر موضوع گنجانده شده است.

فایل موجود کاملا باز و قابل ویرایش بوده و به راحتی می توان قالب آن را به مورد دلخواه تغییر داد و در تهیه آن کلیه اصول نگارشی, املایی و چیدمان و جمله بندی رعایت گردیده است.

دانلود پاورپوینت قابل ویرایش «آلترناریا»


نوشته شده در تاريخ يکشنبه 5 دی 1395 توسط ali
تحقیق ماهی های تزئینی آب شیرین, از شناخت تا تکثیر

این فایل از مجموعه مقالات و سایت های مختلف پس از تحقیق فراوان تهیه شده و با هزینه اندک در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است

دانلود تحقیق ماهی های تزئینی آب شیرین, از شناخت تا تکثیر

سیلور دالر
گوارامی
اسکات
فلاور هورن
دیسكس
پیرانا
ماهی سورم
ماهی نایف (چاقو ماهی )
ماهی آنجل
ماهی پرت
خانواده ماهی های سیچلاید
خانواده ماهیهای بارب
خانواده شارک
اسكار
ماهی های زنده زا
دسته بندی کسب و کار
فرمت فایل pdf
حجم فایل 1475 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 39

با توجه به گستردگی و تنوع این گونه ماهی ها, این مجموعه در قالب چند فایل آموزشی تهیه شده که فایل ارائه شده قسمت اول از مجموعه فایل های آموزشی در خصوص ماهی های تزئینی آب شیرین می باشد که نکات و موارد مورد تخصصی شامل نام ماهی ها به همراه تصویر آنها, شرایط مناسب جهت نگهداری(دما, سختی آب, ماهی های سازگارو...), تغذیه, نحوه تشخیص جنسیت و نحوه تکثیر آنها را به صورت جامع بیان می نماید.

این فایل از مجموعه مقالات و سایت های مختلف پس از تحقیق فراوان تهیه شده و با هزینه اندک در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است. آنچه در این مجموعه فراهم شده شامل نحوه نگهداری و تکثیر ماهی های: سیلور دالر, گوارامی, اسکات,فلاور,هورن,دیسكس,پیرانا,ماهی سورم,ماهی نایف (چاقو ماهی ),ماهی آنجل,ماهی پرت,خانواده ماهی های سیچلاید,خانواده ماهی های بارب,خانواده شارک,اسكار و ماهی های زنده زا می باشد.

دانلود تحقیق ماهی های تزئینی آب شیرین, از شناخت تا تکثیر


.: Weblog Themes By Pichak :.


تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است

تبليغاتclose
فروشگاه فایل